En la Jornada Mundial pel Treball Decent, que se celebra el 7 d'octubre, UGT i CCOO exigim que les persones treballadores estiguen al centre de les polítiques públiques.

La proporció de la riquesa mundial que es destina als salaris ha disminuït un 13% en els últims quaranta anys, malgrat que l'economia mundial s'ha quadruplicat. I a Europa, les mesures puntuals i majoritàriament finançades per l'Estat són insuficients per a respondre a la inflació i a l'augment dels costos com l'energia, l'alimentació, l'habitatge, etc.

En el Dia Mundial pel Treball Decent volem fer un esment especial a la crisi salarial que s'està vivint en tota Europa. Sense salaris justos i amb austeritat només es garanteix pobresa de la majoria social del país i desigualtat.