Este dimarts 16 d'abril UGT-PV ha participat en una nova trobada de la Mesa del Diàleg Social, en el qual s'ha tractat la proposta de les meses de treball i s'ha abordat l'actualització del Reglament de funcionament d'esta.  

La reunió en la qual per part d'UGT PV ha estat el seu secretari General, Ismael Sáez, i la vicesecretària General, Marisa Baena, ha estat presidida pel cap del Consell i president de la Generalitat, Carlos Mazón, i ha comptat a més amb la participació de CCOO PV, la patronal CEV i altres representants del Consell. En la mateixa ha quedat palés la importància del Diàleg Social per a defendre els interessos comuns de la Comunitat i conjuminar esforços per a millorar l'activitat econòmica i social de la nostra ciutadania.

En esta reunió s'han analitzat les diferents meses i submeses per a treballar de manera coordinada entre els agents socials i els diferents departaments de la Generalitat en assumptes estratègics per al conjunt de la societat valenciana com economia, serveis socials, sanitat, igualtat, habitatge o educació, entre altres.
 
Així mateix, s'ha abordat la proposta de modificació del Reglament de la Llei 7/2015 de participació i col·laboració institucional de les organitzacions sindicals i empresarials representatives de la Comunitat Valenciana per a adaptar-lo a les necessitats actuals.  

Esta és la tercera reunió de la Mesa de Diàleg Social que s'ha dut a terme enguany. La primera es va celebrar al gener per a la seua constitució i la segona va tindre lloc a principis de març per a tractar l'informe de la Comissió d'Experts en finançament nomenats per les Corts Valencianes sobre el fons transitori d'anivellament i el deute. Després d'esta taula queden pendents dos sessions i una extraordinària de pressupostos.