Guia del Delegat Sindical: Salut Laboral i Condicions de Treball

Des d'aquí pots descarregar-te el document en format pdf pdf

ÍNDEX

- DRETS I OBLIGACIONS EN MATÈRIA DE SALUT LABORAL
- LA LLEI 31/1995, DE 8 DE NOVEMBRE DE 1995, DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
- OBLIGACIONS EMPRESARIALS EN LA MATÈRIA
- LA RESPONSABILITAT PENAL
- LA RESPONSABILITAT ADMINISTRATIVA
- Línies d'acció sindical
- LES NORMES DE SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
- NORMATIVA GENERAL
- NORMATIVA ESPECÍFICA
- NORMATIVA COMUNITAT VALENCIANA
- LA INSPECCIÓ DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
- L'OPORTUNITAT DE PROTEGIR EL MEDI AMBIENT
- El medi ambient a l'acció sindical
- Obligacions mediambientals de les empreses

 

UGT RGB 300 face.fw twit instayou.fw

 

Publicaciones:

3

cprs

On the road again
This slideshow uses a JQuery script adapted from Pixedelic
Guía Sindical para la seguridad laboral vial y la movilidad sostenible en la empresa
Publicaciones
20 Aniversario de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales
Información básica Servicio de hogar familiar 2015